پیچ های واشردار

واشر ها

واشر حلقه یا لایه‌ای معمولاً از جنس لاستیک  و فلز است که به عایق کردن نقاط پیوند لوله‌ها و سطوح کمک می‌کند. واشر از خانواده درزبندها و درزگیرها به شمار می‌آید.

انواع واشر

واشر با DIN 125اين واشر به واشر تخت معروف و يك واشر ساده  و پر مصرفترين واشر در ابغاد مختلف ميباشد كه در دو تيپ A, B  معرفي شده است .

واشر با DIN 127 _ اين واشر به دليل شكل ظاهري و متريال خود حالت فنري دارد  كه به آن واشر فنري ميگويند .

واشر با DIN 137اين واشر با تيپ   A , B معرفي شده و به دليل شكل ظاهري خود به واشر موجي معروف است .

واشر با DIN 434 -435اين واشر يك واشر چهار گوش است كه بر روي سطح آن يك يا دو شيار وجود دارد كه قطر واشر به صورت مخروطي ميباشد .

‌واشر با DIN 926 -  اين واشر از نوع چهار گوش ميباشد .

واشر با DIN 471اين واشر يك نوع خار ميباشد كه بر روي شفت قرار ميگيرد .

واشر با DIN 472اين واشر يك نوع خار ميباشد كه داخل قطعات قرار ميگيرد .

واشر با DIN 2093  اين واشر يك نوع واشر خاص ميباشد كه اصطلاحاً به آن فنري بشقابي ميگويند . اين واشر در 2 تيپ A, B  معرفي شده است . اين واشر ضخيم بوده  و شبيه بشقاب ميباشد و به دليل استفاده يك نوع فنر براي اين واشر حالت فنر دارد .

‌واشر با DIN 3017اين نوع همان بست شيلنگ ميباشد .

  واشر با DIN 6797اين واشر با دو تيپ   A , J معرفي شده است . شكل اين واشر در تيپ  A قسمت قطر خارجي آن دنده دنده  ميباشد  ودر تيپ      J قسمت داخلي آن دنده  دنده ميباشد .

واشر با  N M G 452  اين واشر يك نوع واشر است كه سطح آن عاجدار ميباشد

مرتب سازی: orderby نمایش:
تولید کننده: قیمت: از تا تومان تنظیم مجدد
قیمت: 0 تومان
قیمت: 0 تومان
قیمت: 0 تومان
قیمت: 0 تومان
قیمت: 0 تومان
قیمت: 0 تومان
قیمت: 0 تومان
قیمت: 0 تومان
قیمت: 0 تومان
قیمت: 0 تومان
قیمت: 0 تومان
قیمت: 0 تومان
قیمت: 0 تومان
قیمت: 0 تومان
قیمت: 0 تومان
قیمت: 0 تومان
Copyright Portal Pastel